Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Groot uitspraakwoordenboek (1974)

De Coninck, R.H.B. (1974). Groot uitspraakwoordenboek van de Nederlandse taal (2e dr.). Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel.