Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Afkortingenlijst (1989)

Boef, H.J. (Red.). (1989). Afkortingenlijst van de Nederlandse taal. Apeldoorn: Auctor.