Officiële spelling Nederlandse Taalunie

De Vooys (1967)

Vooys, C.G.N. de (1967). Nederlandse spraakkunst (7e dr. door M. Schönfeld). Groningen: Wolters.