Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Rijpma & Schuringa (1978)

Rijpma, E. & Schuringa, F.G. (1978). Nederlandse spraakkunst (25e dr. door J. van Bakel). Groningen: Wolters-Noordhoff.