Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Stoett (1943)

Stoett, F.A. (1943). Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden, naar hun oorsprong en beteekenis verklaard: 2 Dl. (5e dr.). Zutphen: Thieme.