Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Stoett (1981)

Stoett, F.A. (1981). Nederlandse spreekwoorden en gezegden, verklaard en vergeleken met die in het Frans, Duits en Engels (10e dr. door C. Kruyskamp). Zutphen: Thieme.