Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Ter Laan (1988)

Laan, K. ter (1988). Nederlandse spreekwoorden/spreuken en zegswijzen (23e dr.). Amsterdam: Elsevier.