Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Harrebomée (1858-1863)

Harrebomée, P.J. (1858-1863). Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal: 3 Dl. Utrecht: Kemink. (1990 ongewijzigde herdruk. Hoevelaken: Verba)