Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Prisma spelling (1990)

Prisma handwoordenboek spelling (2e dr.) (1990). Utrecht: Het Spectrum.