Officiële spelling Nederlandse Taalunie

De Vries en De Tollenaere (1997)

Vries, J. de & Tollenaere, F. de (1997). Etymologisch woordenboek (20e dr.). Utrecht: Het Spectrum.