Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Nederlands etymologisch woordenboek (1997)

Vries, J. de (1997). Nederlands etymologisch woordenboek (4e dr.). Leiden: E.J. Brill.