Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Van Dale Thesaurus (2010)

Van Dale Thesaurus. Synoniemen en betekenisverwante woorden (2010). Utrecht: Van Dale Uitgevers.