Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Leren communiceren (2016)

Steehouder, M. e.a. (2016). Leren communiceren (7e herziene dr.). Groningen: Noordhoff.