Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Witte Boekje (2011)

Genootschap Onze Taal & Daniëls, W. (2011). Het Witte Boekje: Spellinggids van het Nederlands (7e, herziene dr., editie 2012). Houten: Het Spectrum.