Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Van Dale Praktijkwoordenboek Nederlands (2005)

Van Dale Lexicografie (2005). Van Dale Praktijkwoordenboek Nederlands (1e dr.). Utrecht: Van Dale Lexicografie.