Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Etymologisch woordenboek van het Nederlands: Ke-R (2007)

Philippa, Marlies. e.a. (Red.) (2007). Etymologisch woordenboek van het Nederlands: Ke-R. Amsterdam: Amsterdam University Press.