Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Witte Boekje (2006)

Het Witte Boekje: Spellinggids van het Nederlands (2006). Genootschap Onze Taal & W. Daniëls. Utrecht: Prisma.