Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Zakelijk corresponderen (2002)

Jong, J. de (Red.). (2002). Zakelijk corresponderen: Handboek voor de professionele brievenschrijver. Groningen: Martinus Nijhoff.