Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Van Dale Idioomwoordenboek (1999)

Groot, H. de e.a. (1999). Idioomwoordenboek: Verklaring en herkomst van uitdrukkingen en gezegden. Utrecht: Van Dale Lexicografie.