Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Leren communiceren (1999)

Steehouder, M. e.a. (1999). Leren communiceren: Handboek voor mondelinge en schriftelijke communicatie (4e dr.). Groningen: Wolters-Noordhoff.