Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Spectrum woordenboek (1994)

Abeling, A. (1994). Spectrum Woordenboek Nederlands (5e dr.). Utrecht: Het Spectrum.