Officiële spelling Nederlandse Taalunie

NEN 3069

NEN 3069 (1976). Grootheden, eenheden en getallen: Schrijf- en zetwijzen (2e dr.). Delft: NNI.