Officiële spelling Nederlandse Taalunie

NEN 1000

NEN 1000 (1993). Regels voor het hanteren van het Internationale Stelsel van Eenheden (SI). Delft: NNI.