Officiële spelling Nederlandse Taalunie

NBN X 02-002

NBN X 02-002 (1987). Grootheden en symbolen. Brussel: BIN.