Officiële spelling Nederlandse Taalunie

NBN X 02-001

NBN X 02-001 (1986). SI-eenheden en aanbevelingen voor het gebruik van hun veelvouden en van sommige andere eenheden (3e dr.). Brussel: BIN.