Serieus / au sérieux

Serieus / au sérieux

Vraag

Is er verschil in betekenis tussen serieus en au sérieux?

Antwoord

Er is nauwelijks betekenisverschil; beide uitdrukkingen betekenen ‘ernstig’, ‘oprecht’. Er is wel een gebruiksverschil: au sérieux kan niet als bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden.

Toelichting

Serieus is een aan het Nederlands aangepaste ontlening aan het Frans (sérieux); au sérieux is als uitdrukking letterlijk uit het Frans overgenomen. De uitdrukking au sérieux heeft beperktere gebruiksmogelijkheden:

au sérieux heeft altijd betrekking op mensen (of op hun acties of meningen);

au sérieux komt (vrijwel) alleen voor in de vaste uitdrukking au sérieux nemen: zij nam hem niet au sérieux;

au sérieux is geen bijvoeglijk naamwoord: uitgesloten zijn dus een au sérieux verhaal en au sérieuzer.

Serieus kan behalve op personen ook op zaken betrekking hebben: Het probleem was serieus. Bovendien wordt het ook bijvoeglijk gebruikt: Dronkenschap is een serieuze zaak.

Overigens is er ook wel een stijlverschil tussen beide uitdrukkingen: au sérieux zal mogelijk in een iets formelere situatie voorkomen, terwijl serieus in dit opzicht ongemarkeerd is.

Zie ook

Ernstig / serieus nemen (iemand -)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Kramers (1996)

correctheid en betekenis,bijvoeglijk naamwoord,niet-gepubliceerd,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
737
n
betekenis,bijvoeglijk_naamwoord,uitdrukkingen,vreemde_woorden,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen,vreemde_woorden;Woord of woordcombinatie:betekenis;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord
01 January 2004
06 April 2018