Puntsgewijze opsomming, gebruik van leestekens

Puntsgewijze opsomming, gebruik van leestekens

Vraag

Welke leestekens zet je tussen de onderdelen van een puntsgewijze opsomming?

Antwoord

Als de delen van de opsomming zinsdelen zijn, dan beginnen ze met een kleine letter en eindigen ze met een puntkomma; alleen het laatste deel van de opsomming eindigt met een punt. Als de delen van een opsomming volledige zinnen zijn, beginnen ze met een hoofdletter en eindigen ze met een punt.

Toelichting

De inleidende zin bij een opsomming eindigt altijd met een dubbele punt. Vaak sluiten de delen van de opsomming aan bij die inleidende zin, en worden ze afgesloten met puntkomma’s. Een voorbeeld:

(1) In het artikel over de Hoge Raad werd ingegaan op:

– de positie van de rechterlijke macht;

– de rechtsmacht in het koninkrijk door de eeuwen heen;

– rechtspraak in cassatie.

Bestaat de opsomming uit hele zinnen, dan begint elk onderdeel met een hoofdletter en staat aan het einde een punt. Voorbeeld:

(2) De enquĂȘte onder voorlichtingsafdelingen bij de overheid had als belangrijkste resultaten:

– E-mail en internet zijn bij de overheid nog lang niet ingeburgerd.

– Veel overheidsinstellingen zijn van plan binnen een jaar een internetsite te beginnen.

– Als de voorwaarden voor dataoverdracht beter zijn, is een kwart van de ondervraagden van plan een internetaansluiting per werkplek te nemen.

Wanneer de opsomming bestaat uit erg korte delen, dan blijven tegenwoordig vaak alle leestekens achterwege. Voorbeeld:

(3) In deze brochure leest u alles over:

– ouderdomspensioen

– nabestaandenpensioen

– waardeoverdracht

– premieberekeningen

– speciale voorzieningen

Als de opsomming niet uit zelfstandige zinnen bestaat, moeten alle onderdelen wel aansluiten bij de hoofdzin, en ze moeten grammaticaal gelijkwaardig zijn. Dus niet:

(4) In het artikel over Einstein werd ingegaan op:

– de relativiteitstheorie;

– de betekenis van Einstein voor de kwantummechanica;

– wat is de toekomst van de relativiteitstheorie?

Wel:

(5) In het artikel over Einstein werd ingegaan op:

– de relativiteitstheorie;

– de betekenis van Einstein voor de kwantummechanica;

– de toekomst van de relativiteitstheorie.

Hou na een lange opsomming een witregel aan om opsomming en hoofdtekst te scheiden.

Zie ook

Hoofdletter na dubbele punt
Komma voor laatste lid van een opsomming

Naslagwerken

Alles over leestekens (1997), p. 9-10; Taalbaak, Digitaalbaak; Schrijfwijzer (1995), p. 54-55; Redactiewijzer (1997), p. 81-83.

woordkeuze en stijl,komma,punt,puntkomma,teksten schrijven,niet-gepubliceerd,woordgebruik,leestekens,teksten schrijventao_adv (C)
687
n
conventies,gepastheid,komma,punt,puntkomma,stijl,tekst_en_conversatie
Hoofdrubriek,Woord of woordcombinatie,Leesteken,Subrubriek
Hoofdrubriek:conventies,tekst_en_conversatie;Leesteken:komma,punt,puntkomma;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:gepastheid
01 January 2004
21 December 2015