Onder curatele stelling / ondercuratelestelling

Onder curatele stelling / ondercuratelestelling

Vraag

Is de juiste spelling onder curatele stelling of ondercuratelestelling?

Antwoord

De juiste spelling is ondercuratelestelling.

Toelichting

Combinaties als onder curatele stellen, ten laste leggen, in beslag nemen, in werking treden enzovoort worden los geschreven. Wordt van deze combinaties een zelfstandig naamwoord op –ing gemaakt, dan schrijven we alles aan elkaar, dus: ondercuratelestelling, tenlastelegging, inbeslagneming, inwerkingtreding enzovoort.

Zie ook

Los, aaneen of met een koppelteken? (Leidraad 6)
Woordgroep of samenstelling? (Leidraad 6.8)

In bedrijf stelling / inbedrijfstelling

Naslagwerken

Woordenlijst (2005)

aaneen of los,afleidingen,werkwoord,zelfstandig naamwoord,niet-gepubliceerd,spelling,grammaticatao_adv (C)
605
n
aaneen,afleiding,spelling,werkwoord,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen;Woordsoort:werkwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
25 September 2006