MA, BSc, MBA en RA (voor of achter de naam?)

MA, BSc, MBA en RA (voor of achter de naam?)

Vraag

Horen oorspronkelijk buitenlandse titels (zoals MBA, BSc en MBA) en titels die horen bij specifieke opleidingen (zoals RA), voor of achter de naam te staan?

Antwoord

Zulke titels staan altijd achter de naam: P. Hermans, MA; mevrouw A. Albers, BSc; G. de Vries, MBA en de heer G. Jansen, RA. De komma tussen de naam en de titel is niet verplicht; de schrijfwijze zonder komma komt ook voor.

Toelichting

Het onderstaande schema geeft een overzicht van de notatie van enkele veelvoorkomende, oorspronkelijk buitenlandse titels. De hiërarchie is van laag naar hoog: bachelormasterdoctor.

afkorting titel
BA Bachelor of Arts (Baccalaureus Artium)
BBA Bachelor of Business Administration
BPhil Bachelor of Philosophy (Baccalaureus Philosophiae)
BSc Bachelor of Science (Baccalaureus Scientiae)
LLB Bachelor of Laws (Legum Baccalaureus)
PhB Bachelor of Philosophy (Philosophiae Baccalaureus)
LLM Master of Laws (Legum Magister)
MA Master of Arts (Magister Artium)
MBA Master of Business Administration
MBI Master of Business Informatics
MLit(t) Master of Letters/Literature (Magister Lit(t)erarum)
MPhil Master of Philosophy (Magister Philosophiae)
MSc Master of Science (Magister Scientiae)
LLD Doctor of Laws (Legum Doctor)
MD Doctor of Medicine (Medicinae Doctor)
PhD Doctor of Philosophy (Philosophiae Doctor)

De afgekorte titels worden ook wel met punten geschreven (bijvoorbeeld M.B.A., M.Sc., Ph.D.), maar de schrijfwijze zonder punten vindt steeds meer ingang.

Ook Nederlandse titels die behoren bij bepaalde specialisaties in onder andere de accountancy, worden na de naam geschreven: J. de Vries, RA (RA staat voor registeraccountant).

Eventuele overige titels komen volgens de gebruikelijke regels vóór de naam: de heer drs. G. de Wit, RA. Dat geldt ook voor de Belgische academische titel lic. (licentiaat), al wordt die in de praktijk niet vaak vermeld: mevrouw lic. M. Vanderstraeten.

Zie ook

Afkorting van bachelor en master
Bachelor, master (hoofdletter?)
Dr. mr. / mr. dr.
Prof.( )dr.
Titulatuur en titels in Nederland: voorrangsregels
SJ / S.J. / sj / s.j.

Naslagwerken

Taalbaak 38.1; Titulatuurgids (1995), p. 54; Grote Van Dale (2005)

afkortingen,komma,titulatuur,woordvolgorde,niet-gepubliceerd,spelling,leestekens,conventies,grammaticatao_adv (C)
527
n
afkortingen,afkortingspunt,conventies,komma,persoonsnamen,titulatuur,woordvolgorde
Subrubriek,Woordteken,Hoofdrubriek,Leesteken,Woordgroep of zin
Hoofdrubriek:conventies;Leesteken:komma;Subrubriek:afkortingen,persoonsnamen,titulatuur;Woordgroep of zin:woordvolgorde;Woordteken:afkortingspunt
01 January 2004
09 March 2017