Kiezen om / ervoor kiezen om

Kiezen om / ervoor kiezen om

Vraag

Kan ervoor worden weggelaten in een zin als Ik heb (ervoor) gekozen om te verhuizen?

Antwoord

Ja. Zowel Ik heb ervoor gekozen om te verhuizen als Ik heb gekozen om te verhuizen is correct. In Nederland wordt in schrijftaal vaker ervoor gebruikt dan in België.

Toelichting

Kiezen is een werkwoord dat met een voorzetselvoorwerp kan worden gecombineerd. Daar hoort dan het voorzetsel voor bij. Het is bijvoorbeeld kiezen voor kwaliteit, waarin voor kwaliteit het voorzetselvoorwerp is.

Het voorzetselvoorwerp kan ook de vorm van een beknopte bijzin aannemen.  Die bijzin wordt ingeleid door  het (in principe weglaatbare) onderschikkende voegwoord om. De bijzin wordt dan in de regel voorafgegaan door een voorlopig voorzetselvoorwerp, in de vorm van het voornaamwoordelijk bijwoord ervoor.

(1a) Ze heeft ervoor gekozen om het proefwerk te herkansen.

(2a) Ik wil ervoor kunnen kiezen om het wel of niet te doen.

Bij kiezen om kan het voorlopig voorzetselvoorwerp weggelaten worden, al is dit niet voor alle taalgebruikers even aanvaardbaar. In geschreven taal bestaat in Nederland een sterkere voorkeur voor het gebruik van ervoor dan in België, zeker in zinnen die niet in de voltooid tijd staan (zin (4), (5) en (6)).

(1b) Ze heeft gekozen om het proefwerk te herkansen.

(2b) Ik wil kunnen kiezen om het wel of niet te doen.

(3) Het hof heeft (ervoor) gekozen om alleen Jan H. te veroordelen.

(4) De kinderen kunnen (er) ook (voor) kiezen om koekjes te gaan bakken.

(5) Het is een bedrijf dat (ervoor) kiest om milieubewust te produceren.

(6) Consumenten kiezen (er) tegenwoordig bewust (voor) om aankopen te doen via internet.

Als ervoor niet uitgedrukt is, gaat het weglaten van om minder gemakkelijk en is het voor sommige taalgebruikers zelfs uitgesloten.

Zie ook

Ik betreur (het) dat hij ontslag heeft genomen
Vertrouwen dat / erop vertrouwen dat
Zorgen dat / ervoor zorgen dat

Naslagwerken

ANS (1997), p. 1176-1178 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Schrijfwijzer (2005), p. 230

bijwoord,correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,werkwoord,niet-gepubliceerd,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
1632
n
bijwoord,correctheid,grammatica,voorzetsel,werkwoord,woordgebruik
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijwoord,voorzetsel,werkwoord
14 December 2012
21 January 2013