Tip: kijk voor de spelling van woorden op Woordenlijst.org.

Thematisch

Hoofdrubriek
» conventies (5)
» grammatica (32)
» spelling (5)
» woordgebruik (14)

Subrubriek
» aaneen, met woordteken of los (3)
» afkortingen (3)
» brief en e-mail (1)
» cijfers en getallen (3)
» functie- en beroepsnamen (2)
» persoonsnamen (3)
» stijl en formulering (10)
» symbolen (1)
» tijdsaanduidingen (1)
» titulatuur (3)
» uitdrukkingen en vaste verbindingen (4)
» verwijs- en verbindingswoorden (5)

Leesteken
» komma (2)

Woord of woordcombinatie
» betekenis (3)
» correctheid (26)
» gepastheid en aantrekkelijkheid (3)

Woordgroep of zin
» enkelvoud of meervoud (1)
» nevenschikking (4)
» nevenschikking en onderschikking (9)
» ontkenning (1)
» samentrekking (2)
» zinsontleding (3)

Woordsoort
» bijvoeglijk naamwoord (2)
» bijwoord (9)
» lidwoord (2)
» telwoord (3)
» voegwoord (6)
» voornaamwoord (3)
» voorzetsel (4)
» werkwoord (10)
» zelfstandig naamwoord (3)

Woordteken
» afkortingspunt (1)

Woordvorm
» samenstelling (2)
» trappen van vergelijking (1)
» vervoeging (3)

Selectie

Woordgroep of zin: woordvolgorde [Verwijder]

Resultaten

Algemene teksten (Taaladvies.net)
Vermelding titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)
Volgorde titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)
Werkwoordvolgorde in werkwoordgroepen: groepen van drie of meer werkwoorden (algemeen)
Werkwoordvolgorde in werkwoordgroepen: groepen van twee werkwoorden (algemeen)

1 - 4 uit 4

Adviezen (Taaladvies.net)
Aan het taart eten / taart aan het eten
Alle vier leerlingen / alle vier de leerlingen
Als je van de trap valt, (dan) ben je snel beneden
Bijvoorbeeld (plaatsingsmogelijkheden in de zin)
Bijvoorbeeld (plaatsingsmogelijkheden ten opzichte van het voorzetsel)
De leukste twee foto's / de twee leukste foto's
Echter aan het begin van de zin
Een van de een kwart miljoen / een van de kwart miljoen
Een-na-laatste / op een na laatste
Er … op / erop
Euro: valutateken voor of achter het bedrag?
Galilei ontdekte dat de aarde rond de zon draait / draaide
Geboren in Gent, heeft deze tenor ...
Half (twee maand en (een) half / twee en een halve maand)
Helpen (te)
Hoe ... hoe ..., hoe ... des te ... + volgorde onderwerp en persoonsvorm
Ik denk niet dat het lukt / ik denk dat het niet lukt
Ik en Jan / Jan en ik
Ik verbind er mij toe / mij ertoe
In moeten kunnen vullen / moeten kunnen invullen
Integendeel / daarentegen
Kloktijden: acht uur zeventien / zeventien over acht / dertien voor halfnegen
Lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp, volgorde in een zin
Mee ondertekenen / meeondertekenen
Niet alleen de leerlingen, maar ook de leraar kijken / kijkt uit naar het weekend

1 - 25 uit 39 >>