Tip: kijk voor de spelling van woorden op Woordenlijst.org.

Thematisch

Hoofdrubriek
» conventies (17)
» grammatica (226)
» informatieve vragen (7)
» spelling (51)
» tekst en conversatie (8)
» uitspraak (6)

Subrubriek
» aaneen, met woordteken of los (11)
» aardrijkskundige namen (12)
» afkortingen (9)
» brief en e-mail (15)
» cijfers en getallen (20)
» Engelse werkwoorden (1)
» functie- en beroepsnamen (21)
» klemtoon en intonatie (2)
» klinkers (11)
» medeklinkers (2)
» merknamen (1)
» namen van instellingen en organisaties (5)
» officiële termen (17)
» persoonsnamen (40)
» stijl en formulering (117)
» tijdsaanduidingen (33)
» titulatuur (1)
» tussenklanken -s, -e, -en (4)
» tweeklanken (5)
» uitdrukkingen en vaste verbindingen (259)
» verwijs- en verbindingswoorden (74)
» vreemde woorden (42)
» wetgeving en normen (3)

Leesteken
» komma (3)

Woord of woordcombinatie
» betekenis (348)
» correctheid (964)
» gepastheid en aantrekkelijkheid (69)
» herkomst (31)
» woordgeslacht (23)

Woordgroep of zin
» enkelvoud of meervoud (32)
» nevenschikking (3)
» nevenschikking en onderschikking (19)
» ontkenning (16)
» samentrekking (8)
» woordvolgorde (14)
» zinsontleding (7)

Woordsoort
» bijvoeglijk naamwoord (187)
» bijwoord (112)
» lidwoord (30)
» telwoord (17)
» tussenwerpsel (1)
» voegwoord (48)
» voornaamwoord (79)
» voorzetsel (139)
» werkwoord (266)
» zelfstandig naamwoord (336)

Woordteken
» apostrof (1)
» klemtoonteken (1)

Woordvorm
» afleiding (123)
» meervoud (52)
» naamvalsvormen (16)
» samenstelling (187)
» trappen van vergelijking (31)
» verbuiging (28)
» verkleinwoord (2)
» vervoeging (52)

Selectie

Hoofdrubriek: woordgebruik [Verwijder]

Resultaten

Algemene teksten (Taaladvies.net)
Afgeleide zelfstandige naamwoorden op -name en -neming (algemeen)
Barbarismen (anglicismen, gallicismen, germanismen) (algemeen)
Gaan / zullen (algemeen)
Het gebruik van leenwoorden (algemeen)
Officiële benamingen, vaktermen en afkortingen: invoering en samenstelling (algemeen)
Omschreven trappen van vergelijking (algemeen)
Onovergankelijk gebruik van overgankelijke werkwoorden (algemeen)
Regelmatige en onregelmatige trappen van vergelijking (algemeen)
Trappen van vergelijking van samengestelde bijvoeglijke naamwoorden (algemeen)
Tussenklanken in samenstellingen van zelfstandige naamwoorden (algemeen)
Vaste combinaties met naamvallen (algemeen)
Verbogen / onverbogen bijvoeglijk naamwoord met betekenisverschil (algemeen)
Verbogen / onverbogen bijvoeglijk naamwoord zonder betekenisverschil (algemeen)
Voorzetsels (algemeen)
Vorming van voltooide tijden met hebben / zijn (algemeen)
Wat is standaardtaal? (algemeen)
Werkwijze: welke varianten hebben standaardtaalkarakter? (algemeen)
Woorden die niet in de Woordenlijst of in een woordenboek staan (algemeen)
Woordgeslacht van afkortingen (algemeen)

1 - 19 uit 19

Adviezen (Taaladvies.net)

's-Gravenhage / Den Haag
't Is te zeggen / dat wil zeggen
(De) wielrenner Axel Merckx
-matig
-technisch
-vrij
0,1 minuten / 0,1 minuut
24 uur op 24 / vierentwintig uur per dag / dag en nacht
7 dagen op 7 / zeven dagen per week / elke dag
A rato van
Aan / bij (de bushalte)
Aanbrengen aan / in (wijzigingen -)
Aandacht trekken op / aandacht vestigen op
Aandraven (komen - met)
Aanduiden / aanstellen / aanwijzen
Aangewezen / raadzaam
Aanname
Aanvraag om / van / voor / tot
Aanzien worden als / aanzien worden voor / aangezien worden als / aangezien worden voor
Abonnement afsluiten / nemen
Abstractie maken van / buiten beschouwing laten / niet in aanmerking nemen
Achter / voor de streep
Acquisiteren / acquireren
Acteren ('akte nemen van')

1 - 25 uit 1052 >>