Tip: kijk voor de spelling van woorden op Woordenlijst.org.

Thematisch

Hoofdrubriek
» conventies (2)
» grammatica (160)
» informatieve vragen (2)
» spelling (78)
» tekst en conversatie (5)
» uitspraak (4)
» woordgebruik (266)

Subrubriek
» aaneen, met woordteken of los (24)
» aardrijkskundige namen (1)
» afkortingen (3)
» brief en e-mail (1)
» cijfers en getallen (3)
» d, t, dt (12)
» Engelse werkwoorden (7)
» functie- en beroepsnamen (2)
» hoofdletter of kleine letter (5)
» klemtoon en intonatie (3)
» klinkers (10)
» medeklinkers (7)
» merknamen (5)
» namen van instellingen en organisaties (2)
» persoonsnamen (3)
» stijl en formulering (38)
» tekststructuur (1)
» tijdsaanduidingen (1)
» tweeklanken (4)
» uitdrukkingen en vaste verbindingen (84)
» verwijs- en verbindingswoorden (8)
» vreemde woorden (11)
» woordafbreking (16)

Leesteken
» komma (1)

Woord of woordcombinatie
» betekenis (110)
» correctheid (301)
» gepastheid en aantrekkelijkheid (22)
» herkomst (7)
» woordgeslacht (1)

Woordgroep of zin
» enkelvoud of meervoud (39)
» nevenschikking (6)
» nevenschikking en onderschikking (12)
» ontkenning (4)
» samentrekking (2)
» woordvolgorde (10)
» zinsontleding (13)

Woordsoort
» bijvoeglijk naamwoord (18)
» bijwoord (17)
» lidwoord (2)
» telwoord (3)
» voegwoord (7)
» voornaamwoord (30)
» voorzetsel (35)
» zelfstandig naamwoord (55)

Woordteken
» apostrof (1)
» koppelteken (5)
» trema (2)

Woordvorm
» afleiding (47)
» meervoud (23)
» samenstelling (54)
» verbuiging (6)
» vervoeging (106)

Selectie

Woordsoort: werkwoord [Verwijder]

Resultaten

Leidraad (Woordenlijst.org)
Werkwoorden

1 - 1 uit 1

Algemene teksten (Taaladvies.net)
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Afgeleide zelfstandige naamwoorden op -name en -neming (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)
Congruentie bij een als onderwerp gevoeld indirect object (algemeen)
Congruentieproblemen met en (algemeen)
Gaan / zullen (algemeen)
Lijdende vorm (passief) (algemeen)
Naamwoordstijl (algemeen)
Onovergankelijk gebruik van overgankelijke werkwoorden (algemeen)
Tegenwoordige tijd of verleden tijd (algemeen)
Vervoeging en spelling van Engelse werkwoorden in het Nederlands (algemeen)
Vorming van voltooide tijden met hebben / zijn (algemeen)
Werkwoorden met een zwakke en een sterke vervoeging (algemeen)
Werkwoordstijden die iets over het verleden zeggen: voltooide versus onvoltooide tijden (alge
Werkwoordvolgorde in werkwoordgroepen: groepen van drie of meer werkwoorden (algemeen)
Werkwoordvolgorde in werkwoordgroepen: groepen van twee werkwoorden (algemeen)

1 - 16 uit 16

Adviezen (Taaladvies.net)

Aandacht trekken op / aandacht vestigen op
Aandraven (komen - met)
Aanduiden / aanstellen / aanwijzen
Aanhebben / aan hebben
Aantal (een - mensen was / waren)
Aanzien worden als / aanzien worden voor / aangezien worden als / aangezien worden voor
Abonnement afsluiten / nemen
Abstractie maken van / buiten beschouwing laten / niet in aanmerking nemen
Acquisiteren / acquireren
Acteren ('akte nemen van')
Afdanken / ontslaan
Afkomen / langskomen
Aflassen / aflasten / afgelasten
Afleveren / afgeven / uitreiken (een diploma -)
Afluisteren / beluisteren (een antwoordapparaat -)
Afprinten / afdrukken / uitprinten / printen
Afwillen / af willen
Afwisseling werkwoordstijden
Akkoord zijn / gaan met
Alloceren (uitspraak)
Andes loopt / lopen door heel Zuid-Amerika (de -)
Authentificeren / authenticeren
Auto-ongeluk (afbreking)
Baby’tje (afbreking)

1 - 25 uit 399 >>