Tip: kijk voor de spelling van woorden op Woordenlijst.org.

Thematisch

Hoofdrubriek
» grammatica (5)
» spelling (1)
» woordgebruik (2)

Subrubriek
» aaneen, met woordteken of los (1)

Leesteken
» weglatingsteken (1)

Woord of woordcombinatie
» betekenis (1)
» correctheid (2)
» gepastheid en aantrekkelijkheid (1)

Woordgroep of zin
» enkelvoud of meervoud (1)
» nevenschikking (3)
» woordvolgorde (1)
» zinsontleding (1)

Woordsoort
» bijvoeglijk naamwoord (2)
» voegwoord (1)
» werkwoord (1)
» zelfstandig naamwoord (3)

Woordvorm
» samenstelling (1)
» trappen van vergelijking (1)
» verbuiging (1)

Selectie

Subrubriek: stijl en formulering [Verwijder]
Woordgroep of zin: samentrekking [Verwijder]