Tip: kijk voor de spelling van woorden op Woordenlijst.org.

Thematisch

Hoofdrubriek
» conventies (31)
» grammatica (55)
» tekst en conversatie (1)
» uitspraak (26)
» woordgebruik (51)

Subrubriek
» aaneen, met woordteken of los (170)
» aardrijkskundige namen (43)
» afkortingen (40)
» brief en e-mail (3)
» cijfers en getallen (21)
» d, t, dt (12)
» Engelse werkwoorden (9)
» functie- en beroepsnamen (23)
» hoofdletter of kleine letter (107)
» klemtoon en intonatie (15)
» klinkers (45)
» medeklinkers (45)
» merknamen (11)
» namen van instellingen en organisaties (21)
» officiële termen (1)
» persoonsnamen (51)
» stijl en formulering (8)
» symbolen (13)
» tijdsaanduidingen (7)
» titulatuur (5)
» tussenklanken -s, -e, -en (20)
» tweeklanken (10)
» uitdrukkingen en vaste verbindingen (30)
» verwijs- en verbindingswoorden (5)
» vreemde woorden (76)
» wetgeving en normen (5)
» woordafbreking (23)

Leesteken
» beletselteken (2)
» dubbele punt (1)
» punt (2)
» puntkomma (1)
» schuine streep (1)
» weglatingsteken (2)

Woord of woordcombinatie
» betekenis (39)
» correctheid (70)
» gepastheid en aantrekkelijkheid (3)
» herkomst (30)

Woordgroep of zin
» enkelvoud of meervoud (4)
» nevenschikking (1)
» samentrekking (4)
» woordvolgorde (5)
» zinsontleding (1)

Woordsoort
» bijvoeglijk naamwoord (86)
» bijwoord (54)
» lidwoord (4)
» telwoord (20)
» tussenwerpsel (4)
» voegwoord (7)
» voornaamwoord (17)
» voorzetsel (23)
» werkwoord (78)
» zelfstandig naamwoord (211)

Woordteken
» accenttekens (7)
» afkortingspunt (9)
» apostrof (21)
» klemtoonteken (8)
» koppelteken (55)
» trema (9)

Woordvorm
» afleiding (52)
» meervoud (26)
» naamvalsvormen (19)
» samenstelling (166)
» trappen van vergelijking (5)
» verbuiging (25)
» verkleinwoord (14)
» vervoeging (27)

Selectie

Hoofdrubriek: spelling [Verwijder]

Resultaten

Leidraad (Woordenlijst.org)
/ee/ op het eind van een Frans woord
/ee/ op het eind van een inheems woord
Aaneenschrijven van telwoorden
Accenttekens
Afkortingen
Afkortingen, symbolen, letterwoorden, initiaalwoorden, verkortingen
Afleiding - bijzonder geval: afleiding van letter, cijfer, symbool of initiaalwoord
Afleiding met tussenletters -e- of -en-
Au of ou?
Beginsel van de etymologie
Beginsel van de standaarduitspraak
Beginselen van de Nederlandse spelling
Benamingen van historische en terugkerende periodes
Benamingen van plaatsen, windstreken, talen, volkeren
Benamingen van stromingen en overtuigingen
Bezitsvorm van zelfstandige naamwoorden
Ei of ij?
Engelse samenstellingen en woordgroepen aaneen of los
Grondwoord is initiaalwoord, letter, cijfer of symbool
Grondwoord van Franse herkomst
Hoofdletter aan het begin van een zin
Hoofdletter uit respect
Hoofdletter voor een eigennaam
Hoofdletters of kleine letters?
Hoorbare tussenklank

1 - 25 uit 66 >>

Algemene teksten (Taaladvies.net)
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Aaneenschrijven van telwoorden (algemeen)
Aaneenschrijven: drieledige samenstelling of woordgroep? (algemeen)
Afkortingen: gebruik (algemeen)
Afkortingen: spelling (algemeen)
Beletselteken (…) (algemeen)
Combinaties met eerstegraads, tweedehands, derderangs (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)
Combinaties met een stofnaam (algemeen)
Hoofdletters bij titels van boeken, liedjes, films e.d. (algemeen)
Klemtoonteken (algemeen)
Officiële benamingen, vaktermen en afkortingen: invoering en samenstelling (algemeen)
Samenstelling van bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord (algemeen)
Spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen (algemeen)
Symbolen voor grootheden en eenheden (algemeen)
Tussenklanken in samenstellingen van zelfstandige naamwoorden (algemeen)
Vaste combinaties met naamvallen (algemeen)
Vervoeging en spelling van Engelse werkwoorden in het Nederlands (algemeen)
Wel of geen spaties voor en na leestekens en symbolen (algemeen)

1 - 19 uit 19

Adviezen (Taaladvies.net)
’S avonds / ’s Avonds (hoofdletter?)
's Hertogenbosch / 's-Hertogenbosch
1°, 2°, 3° / 1e, 2e, 3e / 1ste, 2de, 3de / 1e, 2e, 3e
100 k / 100k / 100 K / 100K
123 Mensen kwamen om / 123 mensen kwamen om (hoofdletter?)
20 tot 30-jarigen / 20- tot 30-jarigen / 20-tot-30-jarigen / 20-30-jarigen
8h30 / 8u.30 / 8.30 u. / 8.30 uur
93 / drieënnegentig
A la cartevakantie / à-la-cartevakantie
A-technisch / atechnisch
A4-tje / A4'tje
Aambeeld / aanbeeld
Aanhebben / aan hebben
Accenttekens en andere diakritische tekens op hoofdletters
Ad random / at random
Ad. / ad
Advocaat-generaals / advocaten-generaal
Afdeling Financiën (hoofdletters?)
Afkorting van bachelor en master
Afkortingen van de dagen van de week
Afkortingen van de namen van de maanden
Afwillen / af willen
AIO / A.I.O. / a.i.o. / aio
Ajaxied / Ajacied
Al weer / alweer

1 - 25 uit 448 >>