Tip: kijk voor de spelling van woorden op Woordenlijst.org.

Thematisch

Hoofdrubriek
» grammatica (4)
» spelling (2)
» woordgebruik (1)

Subrubriek
» aaneen, met woordteken of los (2)
» cijfers en getallen (1)
» stijl en formulering (3)

Leesteken
» weglatingsteken (1)

Woord of woordcombinatie
» betekenis (1)
» correctheid (3)
» gepastheid en aantrekkelijkheid (1)

Woordgroep of zin
» enkelvoud of meervoud (2)
» nevenschikking (2)

Woordsoort
» bijvoeglijk naamwoord (2)
» lidwoord (1)
» werkwoord (1)

Woordteken
» koppelteken (1)

Woordvorm
» meervoud (1)
» samenstelling (2)
» trappen van vergelijking (1)
» verbuiging (1)

Selectie

Woordgroep of zin: samentrekking [Verwijder]
Woordsoort: zelfstandig naamwoord [Verwijder]