Tip: kijk voor de spelling van woorden op Woordenlijst.org.

Thematisch

Hoofdrubriek
» conventies (15)
» grammatica (1)
» uitspraak (3)

Subrubriek
» aaneen, met woordteken of los (10)
» aardrijkskundige namen (18)
» afkortingen (20)
» brief en e-mail (1)
» cijfers en getallen (2)
» functie- en beroepsnamen (10)
» klinkers (1)
» medeklinkers (1)
» merknamen (8)
» namen van instellingen en organisaties (19)
» persoonsnamen (33)
» stijl en formulering (1)
» symbolen (3)
» tijdsaanduidingen (2)
» titulatuur (4)
» tweeklanken (1)
» uitdrukkingen en vaste verbindingen (4)
» vreemde woorden (4)
» wetgeving en normen (4)

Leesteken
» dubbele punt (1)
» puntkomma (1)

Woord of woordcombinatie
» betekenis (3)
» correctheid (3)
» gepastheid en aantrekkelijkheid (1)
» herkomst (1)

Woordsoort
» bijvoeglijk naamwoord (7)
» lidwoord (1)
» telwoord (1)
» tussenwerpsel (1)
» voornaamwoord (1)
» voorzetsel (1)
» werkwoord (5)
» zelfstandig naamwoord (55)

Woordteken
» accenttekens (1)
» afkortingspunt (6)
» apostrof (1)
» klemtoonteken (1)
» koppelteken (5)
» trema (1)

Woordvorm
» afleiding (10)
» samenstelling (25)
» vervoeging (1)

Selectie

Subrubriek: hoofdletter of kleine letter [Verwijder]
Hoofdrubriek: spelling [Verwijder]

Resultaten

Leidraad (Woordenlijst.org)
Afkortingen
Benamingen van plaatsen, windstreken, talen, volkeren
Benamingen van stromingen en overtuigingen
Hoofdletter aan het begin van een zin
Hoofdletter uit respect
Hoofdletter voor een eigennaam
Hoofdletters of kleine letters?
Namen van instellingen, merken, titels
Persoonsnamen
Symbolen
Verkortingen
Zelfstandige naamwoorden uit het Duits

1 - 12 uit 12

Algemene teksten (Taaladvies.net)
Afkortingen: gebruik (algemeen)
Afkortingen: spelling (algemeen)
Hoofdletters bij titels van boeken, liedjes, films e.d. (algemeen)

1 - 3 uit 3

Adviezen (Taaladvies.net)
’S avonds / ’s Avonds (hoofdletter?)
100 k / 100k / 100 K / 100K
123 Mensen kwamen om / 123 mensen kwamen om (hoofdletter?)
Accenttekens en andere diakritische tekens op hoofdletters
Afdeling Financiën (hoofdletters?)
Afkorting van bachelor en master
AIO / A.I.O. / a.i.o. / aio
Alzheimer (hoofdletter?)
Ambassade (hoofdletter?)
Bachelor, master (hoofdletter?)
Bisdom (hoofdletter?)
Brave Hendrik / brave Hendrik / brave hendrik (hoofdletters?)
Brexit (hoofdletter?)
Burgemeester en wethouders, burgemeester en schepenen (hoofdletters?)
c-attest / C-attest
CC / C.C. / c.c. / cc
Champions-Leaguewedstrijd / Championsleaguewedstrijd / Champions Leaguewedstrijd
Cm. / cm, kg. / kg
Commissaris van de Koning (hoofdletter?)
de Chinees / chinees (bij - eten)
De Villepin / de Villepin
Dier-, plant- en fruitnamen (hoofdletters?)
Dr, ir, mr / dr., ir., mr.
E-mail (hoofdletter?)
Eerste communie (hoofdletters?)

1 - 25 uit 92 >>