Tip: kijk voor de spelling van woorden op Woordenlijst.org.

Thematisch

Hoofdrubriek
» spelling (2)
» woordgebruik (8)

Subrubriek
» aaneen, met woordteken of los (1)
» cijfers en getallen (1)
» stijl en formulering (10)
» uitdrukkingen en vaste verbindingen (2)
» verwijs- en verbindingswoorden (3)


Woord of woordcombinatie
» betekenis (1)
» correctheid (21)
» gepastheid en aantrekkelijkheid (2)

Woordgroep of zin
» enkelvoud of meervoud (1)
» nevenschikking (4)
» nevenschikking en onderschikking (9)
» ontkenning (1)
» samentrekking (2)
» zinsontleding (3)

Woordsoort
» bijvoeglijk naamwoord (1)
» bijwoord (7)
» lidwoord (2)
» telwoord (1)
» voegwoord (6)
» voornaamwoord (2)
» voorzetsel (3)
» werkwoord (8)
» zelfstandig naamwoord (2)

Woordvorm
» samenstelling (2)
» trappen van vergelijking (1)
» vervoeging (3)

Selectie

Hoofdrubriek: grammatica [Verwijder]
Woordgroep of zin: woordvolgorde [Verwijder]

Resultaten

Algemene teksten (Taaladvies.net)
Werkwoordvolgorde in werkwoordgroepen: groepen van drie of meer werkwoorden (algemeen)
Werkwoordvolgorde in werkwoordgroepen: groepen van twee werkwoorden (algemeen)

1 - 2 uit 2

Adviezen (Taaladvies.net)
Aan het taart eten / taart aan het eten
Alle vier leerlingen / alle vier de leerlingen
Als je van de trap valt, (dan) ben je snel beneden
Bijvoorbeeld (plaatsingsmogelijkheden in de zin)
Bijvoorbeeld (plaatsingsmogelijkheden ten opzichte van het voorzetsel)
De leukste twee foto's / de twee leukste foto's
Echter aan het begin van de zin
Een van de een kwart miljoen / een van de kwart miljoen
Er … op / erop
Galilei ontdekte dat de aarde rond de zon draait / draaide
Geboren in Gent, heeft deze tenor ...
Helpen (te)
Hoe ... hoe ..., hoe ... des te ... + volgorde onderwerp en persoonsvorm
Ik denk niet dat het lukt / ik denk dat het niet lukt
Ik verbind er mij toe / mij ertoe
In moeten kunnen vullen / moeten kunnen invullen
Lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp, volgorde in een zin
Niet alleen de leerlingen, maar ook de leraar kijken / kijkt uit naar het weekend
Om (het is moeilijk - dat te geloven)
Om (hij ging weg - niet meer terug te komen)
Om na graadaanduiding (mans genoeg -)
Op zowel maandag als op dinsdag / op zowel maandag als dinsdag / zowel op maandag als op dinsdag / zowel op maandag als dinsdag
Proberen / geprobeerd
Samentrekking bij inversie
Tijdens zijn vakantie in Italië nam de Heer tot zich ... (dubbelzinnige verwijzing)

1 - 25 uit 29 >>