Tip: kijk voor de spelling van woorden op Woordenlijst.org.

Thematisch

Hoofdrubriek
» conventies (4)
» informatieve vragen (4)
» spelling (55)
» tekst en conversatie (5)
» uitspraak (6)
» woordgebruik (226)

Subrubriek
» aaneen, met woordteken of los (32)
» aardrijkskundige namen (7)
» afkortingen (4)
» brief en e-mail (4)
» cijfers en getallen (10)
» d, t, dt (1)
» Engelse werkwoorden (2)
» functie- en beroepsnamen (14)
» hoofdletter of kleine letter (2)
» klemtoon en intonatie (8)
» klinkers (1)
» merknamen (2)
» namen van instellingen en organisaties (4)
» persoonsnamen (14)
» stijl en formulering (81)
» tekststructuur (1)
» tijdsaanduidingen (4)
» tussenklanken -s, -e, -en (2)
» uitdrukkingen en vaste verbindingen (36)
» verwijs- en verbindingswoorden (81)
» vreemde woorden (8)

Leesteken
» komma (2)
» weglatingsteken (2)

Woord of woordcombinatie
» betekenis (69)
» correctheid (316)
» gepastheid en aantrekkelijkheid (39)
» herkomst (5)
» woordgeslacht (25)

Woordgroep of zin
» enkelvoud of meervoud (60)
» nevenschikking (12)
» nevenschikking en onderschikking (32)
» ontkenning (10)
» samentrekking (17)
» woordvolgorde (32)
» zinsontleding (25)

Woordsoort
» bijvoeglijk naamwoord (66)
» bijwoord (46)
» lidwoord (17)
» telwoord (12)
» tussenwerpsel (1)
» voegwoord (35)
» voornaamwoord (106)
» voorzetsel (30)
» werkwoord (160)
» zelfstandig naamwoord (81)

Woordteken
» apostrof (1)
» koppelteken (3)

Woordvorm
» afleiding (22)
» meervoud (60)
» naamvalsvormen (10)
» samenstelling (41)
» trappen van vergelijking (20)
» verbuiging (34)
» verkleinwoord (1)
» vervoeging (80)

Selectie

Hoofdrubriek: grammatica [Verwijder]

Resultaten

Algemene teksten (Taaladvies.net)
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Aaneenschrijven: drieledige samenstelling of woordgroep? (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)
Combinaties met een stofnaam (algemeen)
Congruentie bij een als onderwerp gevoeld indirect object (algemeen)
Congruentieproblemen met en (algemeen)
Dit / dat, deze / die (algemeen)
Enkelvoudsvorm / meervoudsvorm bij hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden (algemeen)
Gaan / zullen (algemeen)
Hen / hun (algemeen)
Lijdende vorm (passief) (algemeen)
Naamvallen (algemeen)
Naamwoordstijl (algemeen)
Omschreven trappen van vergelijking (algemeen)
Onovergankelijk gebruik van overgankelijke werkwoorden (algemeen)
Regelmatige en onregelmatige trappen van vergelijking (algemeen)
Samentrekking (algemeen)
Tegenwoordige tijd of verleden tijd (algemeen)
Trappen van vergelijking van samengestelde bijvoeglijke naamwoorden (algemeen)
Verwijzingsproblemen met voornaamwoorden van de derde persoon enkelvoud (algemeen)
Volle en gereduceerde vormen van persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden (algemeen)
Vorming van voltooide tijden met hebben / zijn (algemeen)
Werkwoorden met een zwakke en een sterke vervoeging (algemeen)
Werkwoordstijden die iets over het verleden zeggen: voltooide versus onvoltooide tijden (alge
Werkwoordvolgorde in werkwoordgroepen: groepen van drie of meer werkwoorden (algemeen)

1 - 25 uit 27 >>

Adviezen (Taaladvies.net)


(De) wielrenner Axel Merckx
(Een) Italiaanse (zij is -)
-matig
-technisch
-vrij
Aan het taart eten / taart aan het eten
Aantal (een - mensen was / waren)
Aanvraag om / van / voor / tot
Aanzien worden als / aanzien worden voor / aangezien worden als / aangezien worden voor
Advocaat-generaals / advocaten-generaal
Aflassen / aflasten / afgelasten
Afneming / afname
Afwillen / af willen
Afwisseling werkwoordstijden
Akkoord zijn / gaan met
Alle / al het / al de
Alle vier leerlingen / alle vier de leerlingen
Als / dat (Het bruidspaar vindt het leuk - de kinderen komen)
Als / of (Ik zal kijken - zij er is)
Als / zoals
Als eerste
Als je van de trap valt, (dan) ben je snel beneden
Andes loopt / lopen door heel Zuid-Amerika (de -)

1 - 25 uit 402 >>