Tip: kijk voor de spelling van woorden op Woordenlijst.org.

Thematisch

Hoofdrubriek
» grammatica (4)
» informatieve vragen (1)
» spelling (31)
» tekst en conversatie (15)
» uitspraak (4)
» woordgebruik (17)

Subrubriek
» aaneen, met woordteken of los (3)
» aardrijkskundige namen (3)
» afkortingen (22)
» brief en e-mail (30)
» cijfers en getallen (24)
» functie- en beroepsnamen (6)
» hoofdletter of kleine letter (18)
» klinkers (2)
» lay-out (11)
» medeklinkers (1)
» namen van instellingen en organisaties (3)
» naslagwerken en bronnen (2)
» officiële termen (1)
» persoonsnamen (16)
» stijl en formulering (14)
» symbolen (13)
» tekststructuur (7)
» tijdsaanduidingen (7)
» titulatuur (8)
» tweeklanken (2)
» uitdrukkingen en vaste verbindingen (6)
» verwijs- en verbindingswoorden (1)
» vreemde woorden (2)
» wetgeving en normen (5)

Leesteken
» aanhalingstekens (8)
» beletselteken (2)
» dubbele punt (1)
» gedachtestreepje (1)
» haakjes (3)
» komma (23)
» punt (9)
» puntkomma (1)
» schuine streep (2)
» uitroepteken (2)
» vraagteken (2)

Woord of woordcombinatie
» betekenis (3)
» correctheid (10)
» gepastheid en aantrekkelijkheid (15)
» herkomst (1)
» woordgeslacht (1)

Woordgroep of zin
» nevenschikking en onderschikking (8)
» woordvolgorde (5)

Woordsoort
» bijvoeglijk naamwoord (6)
» bijwoord (2)
» lidwoord (3)
» telwoord (7)
» voegwoord (3)
» voornaamwoord (2)
» voorzetsel (3)
» werkwoord (2)
» zelfstandig naamwoord (9)

Woordteken
» accenttekens (1)
» afkortingspunt (5)
» apostrof (2)
» klemtoonteken (1)
» koppelteken (2)

Woordvorm
» afleiding (1)
» naamvalsvormen (1)
» samenstelling (3)
» trappen van vergelijking (1)
» verbuiging (3)

Selectie

Hoofdrubriek: conventies [Verwijder]

Resultaten

Algemene teksten (Taaladvies.net)
Aanhalingstekens (algemeen)
Afkortingen: gebruik (algemeen)
Afkortingen: spelling (algemeen)
Beletselteken (…) (algemeen)
Hoofdletters bij titels van boeken, liedjes, films e.d. (algemeen)
Leestekens en hoofdletters in een puntsgewijze opsomming (algemeen)
Literatuurlijsten (algemeen)
Officiële benamingen, vaktermen en afkortingen: invoering en samenstelling (algemeen)
Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen)
Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)
Opmaak van een zakelijke e-mail (algemeen)
Romeinse cijfers: gebruik en notatie (algemeen)
Telefoonnummers in België (algemeen)
Telefoonnummers in Nederland (algemeen)
Titulatuur in België (algemeen)
Titulatuur in Nederland (algemeen)
Vermelding titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)
Volgorde titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)
Weergave van uitspraak (algemeen)
Wel of geen spaties voor en na leestekens en symbolen (algemeen)

1 - 20 uit 20

Adviezen (Taaladvies.net)
’S avonds / ’s Avonds (hoofdletter?)
(zand)Duinen / (Zand)duinen (hoofdletter?)
1°, 2°, 3° / 1e, 2e, 3e / 1ste, 2de, 3de / 1e, 2e, 3e
10.000.000 / 10 000 000
100 k / 100k / 100 K / 100K
123 Mensen kwamen om / 123 mensen kwamen om (hoofdletter?)
8h30 / 8u.30 / 8.30 u. / 8.30 uur
93 / drieënnegentig
Aanhalingstekens en cursivering bij titels
Accenttekens en andere diakritische tekens op hoofdletters
Adressering aan bedrijven en instellingen
Adressering aan een koppel of gezin
Adressering aan twee vrouwen of twee mannen
Afkorting van bachelor en master
Alfabetische rangschikking van namen
Alinea's maken
Alinea's markeren
Alinea's van één zin
Alinea-inhoud
Alineagrenzen
Bij bevel / op last / per order / in opdracht
Cm. / cm, kg. / kg
Datumnotatie
De heer dr. A. Jansen / dr. A. Jansen
De Villepin / de Villepin

1 - 25 uit 99 >>