Ervooruit / ervoor uit (hij komt -)

Ervooruit / ervoor uit (hij komt -)

Vraag

Komt er een spatie in Hij komt ervoor()uit (‘hij bekent het’)?

Antwoord

Ja, correct is: Hij komt ervoor uit.

Toelichting

In de zin Hij komt ervoor uit is het voorzetselbijwoord uit deel van het scheidbaar samengestelde werkwoord uitkomen. Als het voorzetsel uit direct aan het werkwoord komen voorafgaat, worden beide woorden aaneengeschreven. Uitkomen wordt gecombineerd met het vaste voorzetsel voor. Dit voorzetsel kan op zijn beurt weer met een van de bijwoorden er, daar, hier en waar een zogenoemd voornaamwoordelijk bijwoord vormen dat als één woord aaneengeschreven wordt: ervoor. Als het voorzetselbijwoord op het werkwoord volgt, blijft het een afzonderlijk woord: Hij komt ervoor uit.

Bijzonderheid

Als niet het werkwoord uitkomen, maar het werkwoord vooruitkomen (‘vorderingen maken’) is bedoeld, wordt dit onderscheid in de spelling zichtbaar: Hij komt er vooruit (‘hij maakt er progressie’).

Zie ook

Woordgroep of samenstelling? (Leidraad 6.8)
Los, aaneen of met een koppelteken (Leidraad 6)
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)

Aanmoeten / aan moeten
Er vandoor gaan / ervandoor gaan
Ervan uitgaan
Naar toe / naartoe

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015)

aaneen of los,bijwoord,samenstellingen,het juiste voorzetsel,werkwoord,niet-gepubliceerd,spelling,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
271
n
aaneen,bijwoord,samenstelling,spelling,voorzetsel,werkwoord
Subrubriek,Woordsoort,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen;Woordsoort:bijwoord,voorzetsel,werkwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
03 January 2018