E-mail, elektronische post / harddisk, harde schijf

E-mail, elektronische post / harddisk, harde schijf

Vraag

Moet men woorden als e-mail of harddisk vermijden en vervangen door Nederlandse equivalenten?

Antwoord

Dat verschilt van woord tot woord. De Nederlandse omschrijving harde schijf is zeer ingeburgerd en dus bruikbaar. Voor e-mail bestaat echter nog steeds geen algemeen aanvaard Nederlands equivalent.

Toelichting

Ontlening van woorden uit andere talen is een zeer natuurlijk proces dat ook in vroeger eeuwen steeds voorkwam. De vreemde woorden worden op den duur altijd enigszins aangepast aan het Nederlands, wat betreft uitspraak (bijvoorbeeld garage spreken we gewoonlijk uit met de g van geel), vervoeging of verbuiging (directeur heeft als meervoud ook directeuren) en soms ook wat betreft spelling (bijvoorbeeld sigaret). Soms wordt er voor het vreemde woord een echt Nederlands equivalent gevonden. Denk maar aan wortel (voor radix), voorzetsel (voor prepositio), doelman (voor keeper) of opvragen (voor retrieve). Of dergelijke Nederlandse equivalenten levensvatbaar zijn, is niet op voorhand te zeggen. Er valt ook geen eenvoudig, algemeen principe te formuleren dat verklaart waarom de ene Nederlandse vorm wel succesvol is en de andere niet. Vormen als wentelwiek (voor helikopter) en klappen (voor chatten) hebben het in elk geval (nog) niet gehaald.

Veel puristen miskennen de functie van leenwoorden. Soms zijn leenwoorden nauwelijks te vertalen (timing, pin-up), soms hebben ze een andere gevoelswaarde (vergelijk café en kroeg of cadeau en geschenk), soms hebben ze een bepaalde stilistische kwaliteit, bijvoorbeeld vanwege rijm of alliteratie (flowerpower, babyboom).

Tussen Nederland en België bestaan wel verschillen ten aanzien van de acceptatie van bepaalde vernederlandsingen. Een treffend voorbeeld daarvan is dat de Schrijfwijzer van Renkema (een Nederlands boek) het woord paperclip geeft als voorbeeld van een algemeen geaccepteerd leenwoord waar geen ingeburgerd Nederlands equivalent voor bestaat, terwijl in het Taalboek Nederlands van Smedts en Van Belle (een Belgisch boek) nu juist papierklemmetje voor paperclip als voorbeeld wordt gegeven van een geaccepteerde vernederlandsing.

Zie ook

E-mail (hoofdletter?)
Email / e-mail
Resetten / terugstellen
Webstek / weblocatie / website

Naslagwerken

Schrijfwijzer (1995), p. 134-140; Taalboek Nederlands (1997), p. 87-92

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,zelfstandig naamwoord,niet-gepubliceerd,woordgebruik,grammatica



tao_adv (C)
256
n
correctheid,gepastheid,stijl,vreemde_woorden,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:stijl,vreemde_woorden;Woord of woordcombinatie:correctheid,gepastheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
30 May 2014