Dr. mr. / mr. dr.

Dr. mr. / mr. dr.

Vraag

Welke volgorde gebruik ik als iemand zowel de titel mr. als dr. draagt?

Antwoord

Als de betrokkene een gepromoveerde jurist is, is de correcte volgorde mr. dr. Als het gaat om een jurist die in een andere studie dan de rechtsgeleerdheid is gepromoveerd, is de correcte volgorde dr. mr.

Toelichting

Er is een vaste volgorde voor afgekorte academische titels en functieaanduidingen. Dit zijn de regels:

Prof. gaat voor dr.: prof. dr. G. Jansen.

Dr. gaat voor mr.: dr. mr. J. van der Spek. Uitzondering: als een jurist niet alleen meester in de rechten is, maar ook in de rechten is gepromoveerd, gaat de titel meester voor: mr. dr. P. Andriessen. Sommige gepromoveerde juristen gebruiken de doctorstitel zelfs niet eens. Iemand die meer dan eens gepromoveerd is, voert maar één doctorstitel; in Nederland komt de combinatie dr. dr. dus niet voor.

Dr. en mr. gaan voor ir.: mr. ir. J. de Graaf, prof. dr. ir. H. de Vries.

Mr. en ir. gaan voor drs.: mr. ir. drs. C. van Putten. De doctorandustitel vervalt als iemand promoveert; de combinatie dr. drs. komt dus niet voor, ook niet als het om titels gaat die in verschillende faculteiten zijn behaald.

De niet-academische titel ing. volgt na de overige titels: drs. ing. H. de Lange.

Bijzonderheid

Als een hoogleraar met emeritaat (‘pensioen’) is, mag hij de functieaanduiding prof. blijven gebruiken. Aan deze functieaanduiding en de academische titel kan de afkorting em. (emeritus = letterlijk ‘uitgediend’) worden toegevoegd: prof. dr. em. J.A. Smit.

Zie ook

Vermelding titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)

Dr, ir, mr / dr., ir., mr.
Prof.( )dr.
Professor – leraar
SJ / S.J. / sj / s.j.

Naslagwerken

Taalbaak 39.1; Titulatuurgids (1995), p. 89

afkortingen,titulatuur,woordvolgorde,zelfstandig naamwoord,niet-gepubliceerd,spelling,conventies,grammaticatao_adv (C)
219
n
afkortingen,conventies,functienamen,persoonsnamen,titulatuur,woordvolgorde,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordgroep of zin,Woordsoort
Hoofdrubriek:conventies;Subrubriek:afkortingen,functienamen,persoonsnamen,titulatuur;Woordgroep of zin:woordvolgorde;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
21 April 2017