De heer dr. A. Jansen / dr. A. Jansen

De heer dr. A. Jansen / dr. A. Jansen

(We werken momenteel aan een herziening van dit advies, met het oog op genderbewust taalgebruik.) 

Vraag

Moet in de adressering en ondertekening van een brief de aanduiding de heer of mevrouw worden toegevoegd voor de naam en (de afkorting van) academische titels?

Antwoord

In zakelijke brieven wordt in de adressering standaard de heer of mevrouw toegevoegd. In de ondertekening wordt de heer of mevrouw in principe niet vermeld, maar er is geen bezwaar tegen het toevoegen ervan, bijvoorbeeld als uit de naam zelf niet blijkt of de ondertekenaar een man of een vrouw is.

Toelichting

In de adressering wordt bij voorkeur de heer of mevrouw voor de naam geschreven: De heer M. Smits, Mevrouw Anna Verschoor. Eventuele titels kunnen toegevoegd worden, maar kunnen ook achterwege blijven.

De heer dr. M. Smits of De heer M. Smits
Mevrouw prof. dr. Anna Verschoor of Mevrouw Anna Verschoor
De heer G.J. Bunninghs BSc of De heer G.J. Bunninghs
Mevrouw prof. A.J. de Vries LLM, MA, BSc of Mevrouw A.J. de Vries

De specifiek vrouwelijke titel doctoranda (dra.) is niet meer gangbaar; de aanduiding drs. wordt, net als de andere academische titels, voor zowel mannen als vrouwen gebruikt.

Bij ondertekening van een brief of e-mail kan, indien gewenst, de heer of mevrouw worden toegevoegd aan de naam (en eventuele titels). Als de voornaam erbij wordt vermeld en er geen twijfel is over het geslacht, blijft zo’n toevoeging meestal achterwege.

R.Q. Leeuwisse
De heer R.Q. Leeuwisse
De heer dr. Kim Smits
Mevrouw prof. Anne de Vries LLM, MA, BSc
Gerard Bunninghs BSc
Dr. Marc Smits
Prof. dr. Anna Verschoor
Marc Smits

In lopende tekst, dus niet per se in brieven, zijn er bij namen met voornaam of voorletter(s) en eventuele titels twee mogelijkheden: er wordt consequent de heer of mevrouw toegevoegd of er wordt, zowel bij mannen als bij vrouwen, volstaan met de voornaam of voorletters en de achternaam (en de eventuele titels). Er is geen voorkeur voor het wel of niet toevoegen van de heer of mevrouw; alleen als men het geslacht uitdrukkelijk kenbaar wil maken, is zo’n toevoeging aan te bevelen.

(1a) Het voorstel is ingediend door de heer M. Smits, mevrouw A. Verschoor en de heer G.J. Bunninghs.

(1b) Het voorstel is ingediend door de heer dr. M. Smits, mevrouw prof. dr. A. Verschoor en de heer G.J. Bunninghs BSc.

(1c) Het voorstel is ingediend door M. Smits, A. Verschoor en G.J. Bunninghs.

(1d) Het voorstel is ingediend door dr. M. Smits, prof. dr. A. Verschoor en G.J. Bunninghs BSc.

(1e) Het voorstel is ingediend door dr. Marc Smits, prof. dr. Anna Verschoor en Gerard Bunninghs BSc.

Aanduidingen als A. Verschoor, drs. A. Verschoor, prof. dr. A. Verschoor en A. Verschoor BSc kunnen dus altijd zowel naar een man als naar een vrouw verwijzen.

Zie ook

Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen)
Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)
Vermelding titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)
Volgorde titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)

Adressering aan een koppel of gezin
Adressering aan twee vrouwen of twee mannen
Dr, ir, mr / dr., ir., mr.

Naslagwerken

Nederlandse titulatuur (2016); Schrijfwijzer (2012), p. 519-520; Tekstvorm geregeld (2011), p. 109-110

afkortingen,brief en e-mail,woordkeuze en stijl,titulatuur,spelling,conventies,woordgebruik


tao_adv (C)
220
j
afkortingen,brief,conventies,functienamen,gepastheid,persoonsnamen,titulatuur
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woord of woordcombinatie
Hoofdrubriek:conventies;Subrubriek:afkortingen,brief,functienamen,persoonsnamen,titulatuur;Woord of woordcombinatie:gepastheid
01 January 2004
04 May 2017