Gezocht in woordenlijst.org

(officiële spelling)
Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Gezocht naar mevrouw

36 resultaten.

Geachte mevrouw Van den Dries-Vermeulen / Geachte mevrouw Van den Dries
Wat is juist: Geachte mevrouw Van den Dries-Vermeulen of Geachte mevrouw Van den Dries? In de aanhef wordt gewoonlijk maar één naam gebruikt: Geachte mevrouw Van den Dries. In België behouden vrouwen ...

Geachte heer/mevrouw / geachte heer, mevrouw / geachte heer of mevrouw / geachte mevrouw, geachte heer
Wat is de juiste aanhef van een brief of e-mail aan iemand van wie u het geslacht niet weet? Er zijn verschillende mogelijkheden, waaronder Geachte heer of mevrouw en Geachte heer/mevrouw gevolgd door...

Geachte mevrouw / Geachte mevrouw Jansen
Wat is de juiste aanhef van een brief of e-mail aan mevrouw Jansen: Geachte mevrouw of Geachte mevrouw Jansen? Aanbevolen wordt: Geachte mevrouw Jansen. Als de achternaam bekend is, wordt die in de aa...

Mevrouw Van der Ven-Van Dijk / mevrouw Van der Ven-van Dijk
Wanneer krijgen lidwoorden en voorzetsels (de, der, in, op, van enzovoort) hoofdletters in familienamen? In Nederland worden woorden als de, der, in, op, van enzovoort in familienamen alleen met een...

Geachte mevrouw / Geachte mevrouw,
Komt er een komma na de aanhef in een brief? Volgens het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) komt er een komma na de aanhef. Volgens het Bureau voor Normalisatie in België is er na de aanhef gee...

Titulatuur in België (algemeen)
De titulatuur voor de aanspreking en aanschrijving (aanhef en adressering van brieven) zoals die in woordenboeken, titulatuur- en protocolgidsen beschreven staat, heeft in België nooit ingang gevonden...

Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)
Voorbeeld Inleiding Afzender en geadresseerde(n) Datum en kenmerk Onderwerp Aanhef Brieftekst Slotgroet en ondertekening Bijlage(n) Kopie(ën) Voorbeeld Top Buildit nvBroekstraat 88...

Adressering aan een koppel of gezin
Hoe adresseer ik een brief aan een (gehuwd) koppel of een gezin? Officiële regels zijn er niet, maar er zijn wel richtlijnen. Het adresseren aan een koppel of een gezin kan op verschillende manieren...

Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen)
Voorbeeld Inleiding Afzender en geadresseerde(n) Datum en kenmerk Onderwerp Aanhef Brieftekst Slotgroet en ondertekening Bijlage(n) Kopie(ën) Voorbeeld Top Buildit nv Broekstraat 88...

Mejuffrouw / mevrouw
Is mejuffrouw een correcte aanspreekvorm in een brief of e-mail of in de adressering van een brief? Mejuffrouw wordt nog maar weinig gebruikt. Gebruik voor volwassen (jonge) vrouwen bij voorkeur mevro...

De heer dr. A. Jansen / dr. A. Jansen
Moet in de adressering en ondertekening van een brief de aanduiding de heer of mevrouw worden toegevoegd voor de naam en (de afkorting van) academische titels? In zakelijke brieven wordt in de adres...

Adressering aan twee vrouwen of twee mannen
Hoe adresseer ik een brief aan twee mensen van gelijk geslacht? Noem beide partners bij voorkeur bij hun eigen naam, met telkens de heer of mevrouw ervoor. Een adressering aan twee mannen of twee ...

Titulatuur in Nederland (algemeen)
1. Inleiding 2. Gebruik van titulatuur 3. Vorstelijke titulatuur 4. Adellijke titulatuur 5. Ambtelijke titulatuur 6. Militaire titulatuur 7. Academische titulatuur 8. Kerkelijke titulat...

Geachte / Beste (als aanhef)
Mag je in een zakelijke brief of e-mail Geachte of Beste gebruiken als formele aanhef? Het is af te raden Geachte en Beste zelfstandig als aanhef te gebruiken, dat wil zeggen zonder dat er iets op vol...

Mijne heren: verouderd?
Is de briefaanhef Mijne heren verouderd? Ja. Gebruik een modernere aanhef, zoals Geachte heer, mevrouw of een specifieke aanhef als Geacht bestuur. Ook al is de aanhef Mijne heren lange tijd populair ...

J. Van den Berg / J. van den Berg
Schrijven we J. Van den Berg of J. van den Berg? In Nederland is J. van den Berg de gangbare schrijfwijze. In België wordt de persoonsnaam altijd geschreven zoals op de identiteitskaart is aangegeve...

Cc (betekenis)
Waar staat de afkorting cc voor? Voor copie conform of voor carbon copy. Cc staat volgens sommige naslagwerken voor copie conform (in de officiële spelling eigenlijk kopie conform), volgens andere voo...

Opmaak van een zakelijke e-mail (algemeen)
Inleiding Afzender en geadresseerde(n) Onderwerp en datum Aanhef en slotgroet Inhoud Ondertekening Bijlage en disclaimer Voorbeeld Inleiding Top Voor de opmaak van een zakelijke e-mail ge...

Vermelding titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)
1. Inleiding 2.1 (Internationale) graden hoger en wetenschappelijk onderwijs 2.2 Vermelding/notatie van (internationale) graden 3.1 Titels die bij een specialisatie/beroep horen 3.2 Verm...

Met vriendelijke groet(en) / hoogachtend
Wat is de beste slotformule: Met vriendelijke groet(en) of Hoogachtend? Beide slotformules zijn goed, maar Hoogachtend is formeler dan Met vriendelijke groet of Met vriendelijke groeten. Stem de slotf...

Minister (hoofdletter?)
Hoe schrijf je minister in minister van ...: met of zonder hoofdletter? Minister wordt meestal met een kleine letter geschreven. In een aantal gevallen is een hoofdletter gebruikelijk of mogelijk. ...

(De) wielrenner Axel Merckx
Is het Ze bewondert wielrenner Axel Merckx of Ze bewondert de wielrenner Axel Merckx? Zowel Ze bewondert wielrenner Axel Merckx als Ze bewondert de wielrenner Axel Merckx is mogelijk. In combinaties...

Afhouding / inhouding
Welk woord is correct in de betekenis 'het aftrekken van een bedrag van het totaal': afhouding of inhouding? Allebei de woorden zijn correct. Inhouding is standaardtaal in het hele taalgebied, afhou...

Hoofdletter uit respect
16.7 hoofdletter uit respect (a) aanhef, aanspreking en adres regel 16.Q (1) In een brief gebruiken we kleine letters als we iemand aanspreken, behalve aan het begin van een zin of een tekst...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Ik als eerste woord in een zakelijke boodschap
Kan de eerste zin van een brief of een mailbericht beginnen met ik? Ja. Minder formele zakelijke boodschappen kunnen beginnen met ik. Bij formele en officiële boodschappen kan dat als onbeleefd ervare...

Koning(in) (hoofdletter?)
Hoe schrijf je koning(in): met of zonder hoofdletter? We schrijven koning en koningin doorgaans met een kleine letter. Om bijzonder respect uit te drukken, kan eventueel een hoofdletter gebruikt wor...

Met name
Is het correct om met name te gebruiken in een zin als De parkeerproblemen in Amsterdam zijn groot, met name in de binnenstad? Ja, in de standaardtaal wordt met name ook gebruikt in gevallen waarin ...

Paus (hoofdletter?)
Hoe schrijf je paus, met of zonder hoofdletter? We schrijven paus met een kleine letter. Om bijzonder respect uit te drukken, kan een hoofdletter gebruikt worden.  Aanspreekvormen, functiebenamin...

Sinds drie dagen
Is naast sinds maandag ook sinds drie dagen correct? Ja, sinds drie dagen is standaardtaal. Sinds kan zowel met het startpunt van een periode (sinds maandag) als met de periode zelf (sinds drie dage...

Verwittigen
Is (iemand) verwittigen correct? Ja, (iemand) verwittigen is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn naargelang van het geval onder meer waarschuwen, informeren, inlichten...

Voorhebben
Is voorhebben correct in zinnen als Ik heb gisteren iets vreselijks voorgehad of Als ik het goed voorheb? Nee, in beide zinnen is voorhebben geen standaardtaal. Standaardtaal is in het eerste geval on...

Persoonsnamen
16.2 persoonsnamen regel 16.B (1) De voornaam en de familienaam van een persoon schrijven we met een hoofdletter. (2) Voorzetsels* en lidwoorden in sommige familienamen krijgen in Nederland ee...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Amice / amices
Wat is het meervoud van amice? Het meervoud van amice is amices. Het woord amice wordt soms gebruikt als aanhef in een brief of e-mail. Het is de aanspreekvorm (de vocativus) van het Latijnse woo...

Schuine streep (slash, Duitse komma), gebruik van -
In welke gevallen kun je gebruikmaken van het teken / (de schuine streep)? De schuine streep wordt meestal gebruikt om een keuzemogelijkheid aan te geven. Daarnaast komt de schuine streep voor in breu...

Adressering aan bedrijven en instellingen
Hoe adresseer ik een brief aan een bedrijf of instelling? Voor de adressering bestaan geen strikte regels, maar wel conventies. We adviseren de adresgegevens zo volledig mogelijk op te nemen. Over het...

Kuisen / schoonmaken
Is kuisen in de betekenis van 'schoonmaken' correct? Nee, in die betekenis is het geen standaardtaal. Standaardtaal is schoonmaken. Het werkwoord kuisen wordt in de standaardtaal gebruikt in een f...