Gezocht in woordenlijst.org

(officiële spelling)
Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Gezocht naar afkortingen

42 resultaten.

Woordgeslacht van afkortingen (algemeen)
Afkortingen kunnen onderscheiden worden in initiaalwoorden, waarbij alleen de namen van de afzonderlijke letters uitgesproken worden (bijvoorbeeld nv, BW, VPRO), en letterwoorden, waarbij de beginl...

Officiële benamingen, vaktermen en afkortingen: invoering en samenstelling (algemeen)
De invoering van nieuwe officiële benamingen en vaktermen De invoering van nieuwe afkortingen De samenstelling van nieuwe afkortingen Afkortingen met letteruitspraak Afkortingen met woorduits...

Afkortingen: gebruik (algemeen)
Afkortingen hebben het voordeel dat ze kernachtig zijn. Ze kunnen kort en precies verwijzen naar een bepaald woord, een bepaalde naam of term. Voor niet-ingewijden kunnen afkortingen echter ondoorzi...

Afkortingen: spelling (algemeen)
De punt Hoofdletters in zaakaanduidingen en vaktermen Hoofdletters in eigennamen met letteruitspraak Hoofdletters in eigennamen met woorduitspraak Het gebruik van de punt en de hoofdletter in afko...

Afkorting van bachelor en master
Hoe schrijf je de afkortingen van bachelor en master? Om naar de opleidingstypen bachelor en master te verwijzen, worden de afkortingen ba en ma gebruikt. De afkortingen B en M staan voor de academis...

Afkortingen van de dagen van de week
Hoe worden de dagen van de week afgekort: met of zonder punt na de afkorting? Het is allebei juist: na de afkorting kan een punt worden geschreven, maar ook de schrijfwijze zonder punt is correct....

SJ / S.J. / sj / s.j.
Hoe schrijf je de afkortingen van religieuze instituten die aan namen worden toegevoegd; met hoofdletters of met kleine letters en zonder of met puntjes? Wij raden aan dergelijke afkortingen met kle...

Afkortingen van de namen van de maanden
Hoe worden de maanden van het jaar afgekort: met of zonder een punt na de afkorting? Het is allebei juist: na de afkorting kan een punt worden geschreven, maar ook de schrijfwijze zonder punt is corr...

Dr, ir, mr / dr., ir., mr.
Krijgen de afkortingen van academische titels altijd een punt? Achter de afkortingen van academische titels hoort altijd een punt. Schrijf dus dr., drs., ing., ir., lic., mr., prof. enzovoort. Elk...

Afkortingen, symbolen, letterwoorden, initiaalwoorden, verkortingen
17. Afkortingen, symbolen, letterwoorden, initiaalwoorden, verkortingen Er bestaan verschillende vormen om een woord of een woordgroep* korter te schrijven. We onderscheiden daarbij: afkortingen*, ...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Afkortingen
17.1 afkortingen Een afkorting (in de specifieke betekenis van het woord) is de weergave van een woord of een woordgroep door een of meer (begin)letters, zonder dat de afkorting in de plaats komt ...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Cm. / cm, kg. / kg
Schrijf je een punt na afkortingen van maten, gewichten en eenheden, zoals cm./cm, kg./kg? Achter afkortingen van maateenheden komt - volgens de officiële normen - geen punt: cm, kg, km, h enzovoort...

J.l. / jl.
Waar zet je punten in afkortingen als j.l. / jl. of as. / a.s.? Hoewel het in beide gevallen om de afkorting van één woord gaat, krijgt jl. (jongstleden) één punt en a.s. (aanstaande) twee. De schri...

Artt. / art.
Is artt. een correcte meervoudsvorm van de afkorting art. ('artikel')? Ja, als meervoud van de afkorting art. ('artikel') kan artt. gebruikt worden. Dit gebruik komt vooral in vaktaal voor. Daarbuiten...

Symbolen voor grootheden en eenheden (algemeen)
Een grootheid is iets wat je kunt meten (bijvoorbeeld 'lengte'); een eenheid is de maat waarmee je meet (bijvoorbeeld 'meter'). De schrijfwijze van afkortingen van grootheden en eenheden is vastgele...

8h30 / 8u.30 / 8.30 u. / 8.30 uur
Wat is de correcte notatie in cijfers: 8h30, 8u.30, 8.30 u. of 8.30 uur? In een gewone tekst is 8.30 uur of 8.30 u. correct. Het internationale symbool h wordt vooral in technische en wetenschappeli...

Komma voor en dergelijke, enzovoort(s), et cetera aan het einde van een opsomming
Komt er een komma voor en dergelijke, enzovoort(s), et cetera (of de afkortingen e.d., enz. of etc.) aan het einde van een opsomming? Er hoeft geen komma te staan voor en dergelijke, enzovoort(s), e...

Prof.( )dr.
Zet je een spatie tussen opeenvolgende afgekorte academische titels? Ja, tussen bijvoorbeeld prof. dr. komt een spatie. Opeenvolgende afkortingen volgen de basisregel dat woorden van elkaar gesche...

Schuine streep (slash, Duitse komma), gebruik van -
In welke gevallen kun je gebruikmaken van het teken / (de schuine streep)? De schuine streep wordt meestal gebruikt om een keuzemogelijkheid aan te geven. Daarnaast komt de schuine streep voor in breu...

Gps-systeem / gps
Zijn samenstellingen als gps-systeem en RAM-geheugen correct? Ja. Hoewel gps-systeem en RAM-geheugen dubbelop zijn - eigenlijk staat er global-positioning-systemsysteem en random-access-memorygeheu...

Inrichting van de Woordenlijst
Inrichting van de Woordenlijst Selectie van de trefwoorden en woordvormen De Woordenlijst van de Nederlandse Taal bevat een lijst van ruim 100.000 trefwoorden. Van die 100.000 trefwoorden zijn e...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Ad. / ad
Komt er een punt na ad, bijvoorbeeld in opmerkingen ad./ad punt 1? Nee. Ad is geen afkorting, maar een aan het Latijn ontleend voorzetsel. Het Latijnse voorzetsel ad wordt in het Nederlands onder ...

Alzheimer (hoofdletter?)
Wat is correct: alzheimer of Alzheimer? De ziekte alzheimer wordt net als andere ziektenamen met een kleine letter geschreven. Alleen in de woordgroep ziekte van Alzheimer staat een hoofdletter, omd...

Commissaris van de Koning (hoofdletter?)
Schrijf je commissaris in commissaris van de Koning met of zonder hoofdletter? Zonder hoofdletter. Een titel of functiebenaming, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we in de regel met kl...

Initiaalwoorden en letterwoorden
17.3 initiaalwoorden en letterwoorden Een initiaalwoord of een letterwoord wordt gevormd door de eerste letters van een naam of een andere woordgroep en gedraagt zich in de zin als een woord. Als ...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Leidraad inleiding
Inleiding Spelling berust op afspraken die we volgen als we gesproken taal vastleggen op papier of met de tekstverwerker. Die afspraken zijn bedoeld om het schrijven en lezen zo vlot en efficiënt m...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Man/vrouw-verhouding / man-vrouwverhouding
Schrijf je man/vrouw-verhouding of man-vrouwverhouding? De correcte spelling is man-vrouwverhouding. Tussen gelijkwaardige elementen die naast elkaar worden geplaatst in een samenstelling, gebruik...

N.V. / NV / n.v. / nv (afkorting naamloze vennootschap)
Wat is de juiste afkorting van naamloze vennootschap: N.V., NV, n.v. of nv? Juist is nv, in kleine letters en zonder punten. Nv is een initiaalwoord: een afkorting die is gevormd met de eerste letters...

Opmaak van een zakelijke e-mail (algemeen)
Inleiding Afzender en geadresseerde(n) Onderwerp en datum Aanhef en slotgroet Inhoud Ondertekening Bijlage en disclaimer Voorbeeld Inleiding Top Voor de opmaak van een zakelijke e-mail ge...

T.a.v. (hoofdletter?)
Hoe schrijf je de afkorting t.a.v. in adresseringen: met of zonder hoofdletter? We schrijven t.a.v. zonder hoofdletter, tenzij de afkorting aan het begin van een tekstregel staat, bijvoorbeeld in ee...

Verenigde Naties (VN) heeft / hebben
Wat is juist: De Verenigde Naties / De VN heeft de troepen teruggetrokken of De Verenigde Naties / De VN hebben de troepen teruggetrokken? Alle varianten zijn correct. Bij Verenigde Naties is de mee...

Volgorde titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland)
Traditionele titels Graden uit bachelor-mastersysteem Combinatie van traditionele titels en graden uit bachelor-mastersysteem Combinaties met adellijke titels en predicaten Er zij...

Voorletter(s) dubbele voornaam
Welke initialen krijgt een dubbele voornaam? Wordt Anne-Marie verkort tot A., tot A.M. of tot A.-M.? De voorkeur gaat uit naar één letter, in het geval van Anne-Marie dus alleen de A. Maar als de pers...

Wel of geen spaties voor en na leestekens en symbolen (algemeen)
Inleiding Punt, komma, dubbele punt, puntkomma, uitroepteken, vraagteken Gedachtestreepje, beletselteken Haakjes, aanhalingstekens Schuine streep Valutatekens Afkortingen van eenheden Gradentek...

Werkwoorden met een zwakke en een sterke vervoeging (algemeen)
0. Inleiding. Sterke en zwakke vervoeging in het Nederlands 1. Werkwoorden met een sterke en zwakke vervoeging      1.1 Gelijkwaardige vormen      1.2 Gebruiks- / registerverschil      1.3 Reg...

Woorden die niet in de Woordenlijst of in een woordenboek staan (algemeen)
Het Nederlands kent oneindig veel mogelijke woorden en er komen steeds nieuwe woorden bij; een complete lijst van alle bestaande en correcte Nederlandse woorden is er niet. Talloze woorden bestaan wel...

Woordgeslacht (algemeen)
Inleiding Woordgeslacht Biologisch geslacht Mannelijke en vrouwelijke de-woorden       a. Persoonsaanduidingen       b. Diernamen       c. Zaaknamen Inleiding Top ...

c-attest / C-attest  
Wat is correct: c-attest of C-attest? De juiste spelling is: C-attest. Als een letteraanduiding een element van ordening, classificatie of evaluatie aangeeft, wordt die letter groot geschreven. In sa...

Leidraad inhoudsopgave
Inhoudsopgave Inleiding 1. Beginselen van de Nederlandse spelling 1.1 beginsel van de standaarduitspraak 1.2 beginsel van de gelijkvormigheid 1.3 beginsel van de etymologie ...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

afkorting
afkorting 1. verzamelnaam voor woorden die niet volledig worden geschreven, maar worden aangeduid met minder letters, doorgaans de beginletter(s). Ook een woordgroep* kan worden afgekort. Voorbeeld...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Telefoonnummers in België (algemeen)
Nationale telefoon- en faxnummers Internationale telefoon- en faxnummers Telexnummers Afkortingen Afbreken van telefoonnummers De schrijfwijze van telefoon- en faxnummers in België is vastgeleg...

Telefoonnummers in Nederland (algemeen)
Nationale telefoon- en faxnummers Mobiele nummers Internationale telefoon- en faxnummers Afkortingen Afbreken van telefoonnummers Nationale telefoon- en faxnummers Top Het netnummer en het ...