Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Wat / dat (wat heeft Piet - ik niet heb?)

Vraag

Wordt in een zin als Wat heeft Piet - ik niet heb? wat of dat gebruikt?

Antwoord

Gebruikelijk is: Wat heeft Piet dat ik niet heb? Daarnaast komt Wat heeft Piet wat ik niet heb? ook voor.

Toelichting

Wat komt als betrekkelijk voornaamwoord voor na de onbepaalde voornaamwoorden iets en niets, telwoorden als weinig, veel, alles, het eerste en andere soortgelijke antecedenten (het goede en dergelijke), en met ingesloten antecedent: Wat ik niet heb, heeft Piet wel. In de vraagzin Wat heeft Piet dat ik niet heb? is het vragend voornaamwoord wat het expliciete antecedent. Vanwege het onbepaalde karakter van dit antecedent is de vorm wat hier denkbaar en ook wel mogelijk. Om het tweemaal voorkomen van wat te vermijden gebruikt men in deze zinnen echter gemakkelijker dat.

Zie ook

Dat / wat (alles -)
Dat / wat (het enige -)
Dat / wat (het mooiste -)
Hetgeen / wat
Wat / dat (het boek -)

Naslagwerken

ANS (1997) , p. 338 of online via de E-ANS