Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Voorwaarden (in / op / onder deze -)

Vraag

Is het in, op of onder deze voorwaarden?

Antwoord

Correct is: op deze voorwaarden of onder deze voorwaarden.

Toelichting

De gebruikelijke voorzetsels bij voorwaarden zijn op en onder (niet: in). Voorbeelden:

(1) Op welke voorwaarden heeft zij dit aanvaard?

(2) Onder de volgende voorwaarden is de garantie onbeperkt van toepassing.

De voorzetsels op en onder kunnen niet in alle gevallen door elkaar worden gebruikt. Als het om geen enkele voorwaarde gaat, is alleen onder mogelijk: onder geen enkele voorwaarde. In het algemeen geldt dat bij het gebruik van op de voorwaarden nog in de toekomst moeten komen, hetgeen bij het gebruik van onder niet het geval is. Vergelijk:

(3) Onder deze voorwaarden werk ik hier niet langer. (de voorwaarden zijn al gegeven)

(4) Op deze voorwaarden lijkt het me aantrekkelijk om te werken. (de voorwaarden worden verondersteld)

Zie ook

Algemeen (in / over het -)
In de prijs inbegrepen / in de prijs begrepen / bij de prijs inbegrepen
In / op hoofdlijnen
Overleden in / op de leeftijd van 99 jaar
Tempo / snelheid (tegen / aan / in / met een -)
Vakantie (op / met -)
Voetlicht (over / voor het -)
Voorwaarden - omstandigheden
Vorm (onder / in de - van)

Naslagwerken

voorwaarde(n)

Prisma Voorzetsels (2005), p. 256

onder of op geen enkele ~ (...) op één ~ (...) op billijke/nader overeen te komen voorwaarden (...) onder of op zekere ~

Prisma Stijlboek (1993) , p. 261

Het hangt van het spraakgebruik af met welk vz dit woord gecombineerd wordt: onder geen enkele voorwaarde, onder of op voorwaarde, dat..., onder of op bepaalde voorwaarden.

Woordenboek correct taalgebruik (1994) , p. 342

aan dezelfde, voordelige -n, op; in zulke -n, onder; in welke -n heb je dit aanvaard?, op, onder; tegen die -, op, onder

ABN-gids (1996) , p. 348

onder (op) voorwaarde dat; (met geen) onder geen enkele voorwaarde

Taalwijzer (1998) , p. 365

Let op: op of onder bepaalde voorwaarden (niet: in, tegen).

Correct Taalgebruik (1997) , p. 238

De gebruikelijke voorzetsels zijn op en onder (niet: in).

Grote Van Dale (2005) onder voorwaarde dat...; onder uitdrukkelijke voorwaarde; op voorwaarde dat...; op billijke voorwaarden

Van Dale Handwoordenboek (1996) onder ~ dat...; op één ~

Verschueren (1996) onder, op - dat...

Wolters-Koenen (1996) onder, op ~ dat

Kramers (1996) op ~ dat; onder geen enkele ~