Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Verhogen van ... naar / tot ...

Vraag

Is het Het niveau is verhoogd van 24% naar 26% of Het niveau is verhoogd van 24% tot 26%?

Antwoord

Beide voorzetsels (naar en tot) komen in deze combinatie voor.

Toelichting

De werkwoorden verhogen en verlagen worden met verschillende voorzetsels gecombineerd. Iets kan worden verlaagd of verhoogd in prijs; iemand kan worden verlaagd of verhoogd in rang. Een bedrag of een hoeveelheid en dergelijke kan worden verlaagd of verhoogd met een bedrag of procentpunten. In het laatste geval kan ook de oorspronkelijke en de nieuwe waarde worden genoemd: iets wordt verlaagd of verhoogd van (oude waarde) naar/tot (nieuwe waarde).

Naslagwerken

Prisma Voorzetsels (2005), p. 237, 239; Grote Van Dale (2005)