Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Reppen van / over

Vraag

Rep je met geen woord van of over een zaak?

Antwoord

Beide voorzetsels zijn mogelijk, zonder betekenisverschil.

Toelichting

Vrijwel alle woordenboeken en naslagwerken geven zowel het voorzetsel van als het voorzetsel over bij reppen. Let er evenwel op dat een zin met reppen van/over altijd een negatief element moet bevatten. Meestal is dat met geen woord, maar ook niet is mogelijk. De volgende voorbeelden verduidelijken dat:

(1) Hij repte met geen woord van/over zijn bekeuring.

(2) Over/van deze zaak is niet gerept.

Zie ook

Bestaan in / uit
Bezwijken aan / onder
Dateren van / uit
Sturen aan / naar
Vergelijken bij / met
Vertellen tegen / aan
Waarschuwen voor / tegen
Zeggen aan / tegen

Naslagwerken

reppen

Grote Van Dale (2005)

4 (overg. en onoverg.) er over spreken, syn. aanroeren: van deze zaak is niet gerept, men heeft er niet over gesproken; met geen woord reppen van

Van Dale Hedendaags Nederlands (1996)

1.0 bij het spreken aanroeren (...) met geen woord reppen over iets; van deze zaak is niet gerept, er is niet over gesproken

Verschueren (1996)

3. aanraken, aanroeren, spreken, gewagen, melding maken van: over, van die zaak is niet gerept; met geen woord reppen van iets

Grote Koenen (1986)

2 aanroeren: reppen over (of: van) iets erover spreken

Kramers (1996)

3 aanroeren; niet over iets reppen er geen woord over zeggen

Prisma Voorzetsels (2005), p. 187

gewagen, met van of over (iets) (altijd met een ontkenning): hij repte met geen woord over zijn strafwerk